Política de Privacitat

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT “RGPD”

La visita a aquest lloc web: http: ………… no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l’usuari faciliti dades de caràcter personal mitjançant els formularis i correus electrònics d’aquest lloc web, aquestes dades seran tractades de forma lleial, lícita i adequada amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament (UE ) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la resta de normativa aplicable.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació de les condicions establertes en aquesta Política de Privacitat així com en la Política de Cookies i de l’Avís Legal

En compliment del que disposa l’article 13 del RGPD informem del següent:

1. Responsable del Tractament de les dades personals recollides en aquest lloc web és:

Nom: …… .. (des d’ara Responsable del tractament)
NIF / CIF: ……
Direcció: …….
Telèfon: …… ..
E-mail: ………….

2. Obtenció i finalitat de la recollida de dades

El responsable del tractament NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica de les dades personals recollides pel lloc web, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines. Tanmateix es reserva la facultat d’incloure un fitxer de dades amb caràcter personal i creat sota la nostra responsabilitat de les dades que vostè ens faciliti voluntàriament a través del correu electrònic o formularis posats a la seva disposició al nostre lloc web, amb una finalitat clara de poder gestionar les seves consultes o peticions.
3. Tractament de dades

El responsable del tractament assegura que donat el cas procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que es compromet a adoptar les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

4. Conservació de les dades

El responsable d’aquest lloc web podrà conservar totes les dades rebudes per part dels usuaris fins al moment en què es sol·liciti expressament la seva supressió o, per contra, fins que acabi la relació comercial que l’una amb aquest lloc web o responsable del tractament. En aquest cas, les dades se suprimiran quan quedin complerts els termes legals previstos.

5. Cessió de dades tercers

Les seves dades personals no seran cedides a tercers excepte imperatiu legal. Si en algun cas en particular anéssim a fer una cessió de dades, l’informarem oportunament, així com si cal, sol·licitaríem el seu consentiment.

6. Enllaços a tercers

Aquest lloc web pogués contenir enllaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Una vegada que feu clic en aquests enllaços i abandoni el nostre lloc web, ja no tenim control sobre el lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs de tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

7. Google Analytics

Aquest lloc web emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquest web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google. Per a més informació visita la web sobre la Protecció de dades de Google Analytics.

8. Drets dels usuaris

Com a usuari, sempre podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat dirigint a aquest efecte un escrit, acompanyant còpia d’un document oficial que li pugui identificar a l’adreça postal indicada anteriorment com a responsable del tractament de les seves dades o enviant un correu electrònic també citat anteriorment.

• Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
• Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
• Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.
• Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei.
• Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.
• Dret d’oposició: Demanar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.
• Dret a revocar el consentiment prestat, sent la seva petició processada en el termini aproximat de 10 dies.
• Dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control a Espanya l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web.

 

9. Llei aplicable i Jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre el titular d’aquest lloc web amb els usuaris estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’aquest lloc web se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat més propera al domicili social del titular d’aquest lloc web.