FESTA ANIVERSARI RESIDENCIA JUBANY

  • -

FESTA ANIVERSARI RESIDENCIA JUBANY

Category : Notícies

El proxim dia 21 de Nov. 2.015 celebrem un any en la nostra actual ubicació, un any d’il·lusió guanyes de servei i per descomptat un any de canvis i creixement en la nostra estructura, volem celebrar-ho amb els nostres usuaris,les seves família, personal, amics i reunits.

Per això comptarem amb una cantada d’havaneres del Grup Harmonia en l’incomparable marc de l’església dels sagrats cors i a continuació amb un pica pica per a tots.

Gràcies de tot cor  per confiar els seus éssers mes volguts a les nostres cures.

HARMONIA

El proximo dia 21 de Nov. 2.015 celebramos un año en nuestra actual ubicación, un año de ilusión ganas de servicio y por supuesto un año de cambios y crecimiento en nuestra estructura, queremos celebrarlo con nuestros usuarios,sus familia, personal, amigos y allegados.

Por ello contaremos con una cantada de habaneras del Grupo Harmonia en el incomparable marco de la iglesia de los sagrados corazones y a continuación con un pica pica para todos.

Gracias de corazon por confiar sus seres mas queridos a nuestros cuidados.